afbeelding van een rivier afbeelding van een rivier
De rivier - christelijke psychosociale hulpverlening

Begeleidingskunde

Begeleidingskunde

Begeleidingskunde heeft verschillende aspecten in zich.

-       Supervisie

-       Groepstrainingen

-       Zelfsturing in organisaties

Zelfsturing in organisaties.

We leven in een tijd waar in organisaties veranderingen plaatsvinden op hiërarchisch niveau.

Verandering van top down naar bottom up cultuur. In veel organisaties is de top down cultuur een model wat decennia heeft gefunctioneerd, maar de maatschappelijke ontwikkeling gaat meer richting zelfsturende teams.

Ik bied begeleiding en training met toepassing op individueel niveau, groepsniveau en organisatieniveau.

Voor kerkelijke organisaties klik hier.

Groepstraining.

Niet communiceren bestaat niet. Elke reactie is communicatie, ook als er ogenschijnlijk geen reactie waar te nemen is. Verandering in een organisatie roept reacties op.

Het trainingsaanbod betreft trainingen die voornamelijk gericht zijn communicatie tijdens veranderingen. Je leert om te gaan met begeleiden van veranderingen en de te verwachten weerstand en emoties.

Essentieel bij supervisie als een vorm van leerbegeleiding is dat de supervisant leert zelfstandig te reflecteren op zichzelf als beroepsbeoefenaar op basis van eigen praktijkervaringen. Daarnaast gaat het bij supervisie vooral ook om te reflecteren op de wijze waarop men leert van de eigen praktijkervaring om zo te komen tot zelfsturing met betrekking tot eigen leren. Supervisie richt zich speciaal op het bewust en doelgericht leren integreren van het denken, voelen, willen, handelen en waarnemen (de persoonlijke, ervaringsgerichte aspecten) in relatie tot de uitoefening van het beroep in de organisatorische context (de beroepsaspecten). Supervisie heeft dus niet alleen te maken met de relatie van de supervisant en zijn cliënt, hoe de persoon van de supervisant functioneert in deze relatie, maar ook met de organisatie waarin de supervisant werkt, het beroep dat hij uitoefent en de methodiek die hij toepast en de wereld waarbinnen de organisatie haar plaats heeft. Supervisor en supervisant zijn zowel als hele persoon aanwezig in hun interactieproces als dat beiden ook deel uitmaken van een groter beroepsmatig organisatorisch geheel.

Ervaringsleren

In mijn supervisorpraktijk zijn leren en ontwikkelen op basis  van eigen ervaringen centrale onderdelen.

Supervisie is gericht op:

-          Leren reflecteren op opgedane ervaringen.

-          Bewust worden van leermogelijkheden in eigen persoon.

-          Opdoen van nieuwe inzichten met betrekking tot de werkpraktijk

-          Integreren van nieuwe inzichten in praktische vaardigheden.

-          Toepassen van deze praktische vaardigheden in de werkpraktijk.