afbeelding van een rivier afbeelding van een rivier
De rivier - christelijke psychosociale hulpverlening

Afspraken / Tarieven

Tarieven voor particulieren

Consulten 1 uur € 75
Relatiegesprekken € 112,50
Consult aan huis € 75 exclusief reiskostenvergoeding a € 0,48 p/km

Bij niet verschijnen op de afspraak zonder afmelding binnen 48 uur wordt het volledige gesprekstarief in rekening gebracht.

Indien de zorgverzekeraar een vergoeding verstrekt, zoals bv. PGB en voor instellingen en bedrijven geldt bovenstaande tarief excl. BTW

De gesprekken worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekeringspakketten. Klik hier voor het overzicht  van zorgverzekeraars.

NB! Het kan handig zijn om jaarlijks uit te zoeken wat verschillende zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakket. Informeer goed bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden.

Ik sta ingeschreven bij de volgende vereniging en registers:

-          Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden nr 674

-          Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg reg. nr: 401130R

-          Landelijke vereniging van christelijke hulpverleners. LVVCH inschrijfnr 160

-          Landelijke vereniging voor supervisie en coaching. LVSC inschrijfnr. 14216

 

AGB code : 90-046557

Inzagerecht.

U heeft het recht om uw dossier in te kijken. Indien u dit wenst, kunt u dit kenbaar maken bij mij en daarvoor een afspraak maken. Het dossier dient 5 jaar bewaart te blijven en kan daarom niet worden meegegeven aan het einde van de therapie. Uw hulpverlener kan zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen informatie aan derden verstrekken

Klachtrecht

Uw psychosociaal hulpverlener is lid van de LVPW en houdt zich aan de beroepscode van de LVPW. Hierin zijn regels vastgelegd, waar de psychosociaal hulpverlener zich aan dient te houden. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt.