Burn-out

De accu is leeg

Mensen met een burnout geven vaak aan dat hun accu leeg is. Burnout is een uitgeput zijn van lichaam en geest door een lange tijd van gebukt gaan onder stress. Burnout kan mede veroorzaakt worden door persoonlijke en sociale omstandigheden. Enerzijds kan hoge werkdruk of hoog verwachtingspatroon een oorzaak vormen maar de manier van omgaan met hoge (werk)druk of ‘moeilijke’ personen draagt ook bij aan een burnout. Bepaalde personen en/of omstandigheden veroorzaken bij de één veel stress terwijl de ander hier schijnbaar makkelijk doorheen laveert.

Begeleiding

De begeleiding bestaat uit meerdere componenten:

  • Probleeminventarisatie en bepalen van persoonlijke behoeften.
  • Runningtherapie.
  • Coaching. Begeleiding terug naar de werksituatie.
  • Werken aan versterking van je identiteit.

Vergoeding

Uw werkgever is de eerst aangewezene om uw begeleidingstraject te vergoeden. Indien dit niet het geval is, is het UWV vaak bereid bij te dragen aan de kosten.

06-12294009

henri@deriviertherapie.nl

Burg. van Vleutentstraat 6 8276 AL, Zalk