afbeelding van een rivier afbeelding van een rivier
De rivier - christelijke psychosociale hulpverlening

Relaties

In iedere relatie komen spanningen, ergernissen en ruzies voor; dit is normaal en hoeft niet te duiden op een ongezonde of falende relatie. Wanneer partners echter in hun relatie tegen problemen oplopen waar zij zelf niet meer uit komen, staan zij voor de keus om ofwel de relatie te beëindigen, of hulp van buitenaf in te schakelen.

In de gesprekken probeer ik emotionele sleutelmomenten te vinden, zowel positieve als negatieve. Na verdieping in het fenomeen relatie vanuit het gedachtegoed van dr. Sue Johnson ontdekte ik dat de basisbehoefte van de partners bestaat uit het verlangen naar een veilige emotionele verbondenheid. Vanuit die gedachte is er een logica te ontdekken achter de vaak hartstochtelijke klachten en wanhopige defensieve opstelling van partners in een relatie. In een relatie gaat het over onze ingebakken behoefte aan iemand op wie we kunnen vertrouwen, een geliefde die een betrouwbare emotionele verbondenheid en troost kan bieden.

Ik nodig je uit op zoek te gaan naar wat je ten diepste bindt aan je partner zodat je leert openstaan voor elkaar, ontvankelijk zijn voor elkaar, op elkaar afgestemd zijn.