afbeelding van een rivier afbeelding van een rivier
De rivier - christelijke psychosociale hulpverlening

Seksualiteit

 

Seksverslaving.

Veel mannen, maar ook vrouwen, worstelen met seksuele zonden die de vorm van verslaving hebben aangenomen. Vaak dwangmatig zoeken zij bevrediging door het zoeken naar porno op internet, sekslijnen, enz. Deze mensen leiden een dubbelleven. Het zijn twee personen in één.

Schaamte.

De verslaving is een diep probleem dat in stand wordt gehouden door fantasieën en rituelen. Na een ruzie of crisis ‘beloont’ men zichzelf met seks zodat de werkelijke pijn minder gevoeld wordt. Het schuldgevoel er na is sterk maar nog sterker is de schaamte. Schaamte is dodelijk verslavend zodat het een deel van het leven wordt. Iemand die seksverslaafd is voelt niet alleen schaamte, zijn identiteit op dat punt ís schaamte. Hierdoor raakt men zichzelf kwijt, voelt zich waardeloos, eenzaam en niet aanvaard door anderen.

Er is een uitweg! In Christus ben je meer dan overwinnaar want Jezus heeft ons bevrijd uit de slavernij. Maar de boodschap die we van onze omgeving ontvangen is vaak: je moet je schamen dat jij nog met dit probleem zit…!

De vernieuwing van ons denken gaat niet op één dag. Genezing is geen wonder waarin iemand opeens verlost is van zijn verslavingsprobleem. Mensen in het genezingsproces van eenzaamheid moeten leren hun oude vriend los te laten (het seksuele genot dat er altijd was als ze zich eenzaam of waardeloos voelden) en nu leren vertrouwen dat Jezus’ gedachten over ons waar zijn.

In de individuele- en/of groepsgesprekken wordt aandacht gegeven aan herstel van je relatie met God maar ook staan we stil bij de pijn die verdoofd wordt door het verslavingsgedrag.

Relaties.

Seksverslaving is funest voor relaties. In de gesprekken is hier aandacht voor. Onderling wantrouwen kan de verslaving versterken. In relatiegesprekken gaan we op zoek naar aanknopingspunten om wederzijds vertrouwen te herstellen.

Voorlichting.

Ik verzorg graag een spreekbeurt of training over identiteit/seksualiteit in relaties.