afbeelding van een rivier afbeelding van een rivier
De rivier - christelijke psychosociale hulpverlening

Werkwijze

Frequentie en inhoud.

Voor zowel individueel als in groepsverband wordt 2x per week Runningtherapie van ± 1 uur geboden. De deelnemers worden gemotiveerd om indien mogelijk wekelijks 1 keer op eigen initiatief een 3e training te doen. Na ca. 3 maanden worden de deelnemers geacht zelfstandig 15 tot 20 minuten te kunnen hardlopen.

Inhoud van de training:

Er wordt gestart met enkele ademhalingsoefeningen en het bespreken van het thema van de training.

Na een warming up van ca 10 minuten volgen enkele rek- strek- en ontspanningsoefeningen. Daarna volgt de kern waarin voorzichtig wordt begonnen met hardlopen. Gelet wordt op ademhaling, ontspannen houding, mate van belasting, is iemand intern of extern gericht, kan iemand tijdens het lopen blijven praten, enz.

Behandelplan met tussenevaluatie

Met de deelnemer wordt een behandelplan opgesteld met haalbare doelen. Het is van groot belang dat de deelnemer plezier beleeft en ervaart dat hij/zij overwinningen kan behalen op zichzelf. Halverwege de therapieperiode vindt er een tussenevaluatie plaats. Er kan aanleiding zijn om de doelen bij te stellen zodat ze haalbaar blijven of juist meer uitdagend zijn.

Door te werken met een persoonlijk logboek kan de deelnemer de progressie zelf registreren.

Eindevaluatie.

Er vindt een eindevaluatie plaats waarin de gestelde doelen worden geëvalueerd.

Het lopen in een groep heeft een sterk sociaal aspect. Men motiveert elkaar om de volgende training bij te wonen.