Contact opnemen

Wil je meer informatie of wil je een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op via telefoon, email of onderstaand contactformulier.

Telefoon 06-12294009

Afspraken en Tarieven

Tarieven voor particulieren
  • Consulten: € 102,50 per uur
  • Relatiegesprekken: € 155,00
  • EMDR therapie: € 155,00

Een afspraak wijzigen of annuleren kan tot 48 uur voor de geplande afspraak. Daarna wordt het geldende tarief in rekening gebracht.

Vergoedingen

Indien de zorgverzekeraar een vergoeding verstrekt, zoals bv. PGB en voor instellingen en bedrijven geldt bovenstaande tarief excl. BTW.

De gesprekken worden door de meeste zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende verzekeringspakketten. Klik hier voor het overzicht  van zorgverzekeraars.

NB! Het kan handig zijn om jaarlijks uit te zoeken wat verschillende zorgverzekeraars bieden in hun aanvullende pakket. Informeer goed bij uw zorgverzekeraar naar uw polisvoorwaarden.

Verenigingen en registers

Ik sta ingeschreven bij de volgende vereniging en registers:

  • Landelijke Vereniging Psychosociaal Werkenden nr 674
  • Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg reg. nr: 401130R
  • AGB code: 90-046557
Inzagerecht en klachtrecht

Inzagerecht

U heeft het recht om uw dossier in te kijken. Indien u dit wenst, kunt u dit kenbaar maken bij mij en daarvoor een afspraak maken. Het dossier dient 5 jaar bewaart te blijven en kan daarom niet worden meegegeven aan het einde van de therapie. Uw hulpverlener kan zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen informatie aan derden verstrekken

Klachtrecht

Uw psychosociaal hulpverlener is lid van de LVPW en houdt zich aan de beroepscode van de LVPW. Hierin zijn regels vastgelegd, waar de psychosociaal hulpverlener zich aan dient te houden. In deze code is ook het klachtrecht geregeld voor cliënten die menen dat in strijd met de beroepscode gehandeld wordt.

Contactformulier

Algemene informatie

06-12294009

henri@deriviertherapie.nl

Burg. van Vleutenstraat 6, 8276 AL, Zalk

Als je behoefte hebt aan handreikingen om moeilijkheden in je leven het hoofd te kunnen bieden dan is ‘de Rivier’ een plek waar je terecht kunt.