Privacy Verklaring

Bij De Rivier Therapie vinden wij uw privacy van groot belang. Lees hieronder meer over hoe en wat wij met alle gegevens doen.

Over Uw Privacy

De handelswijze van De Rivier Therapie is vanzelfsprekend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien nodig en na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Uw dossier

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

 

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

Privacy op Website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Rivier Therapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Rivier Therapie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De Rivier Therapie gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://mdsnederland.nl/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics
Bewaartermijn: 38 maanden
Google Analytics hebben we geanonimiseerd:
– het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd.
– we delen geen gegevens met Google.
– we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
– we hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.

Extra info met betrekking tot de bewerkersovereenkomst met Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

CleanTalk Anti-Spam

Wij maken op onze website gebruik van CleanTalk Ant-Spam service (www.cleantalk.org). Hiermee beschermen wij de gegevens die via onze formulieren worden verstuurd. CleanTalk Anti-Spam controleert of formulieren nu door een mens of een robot worden ingevuld.

Het IP adres van jou als bezoeker wordt verstuurd om CleanTalk Anti-Spam te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door CleanTalk.

Door CleanTalk te gebruiken ga je ermee akkoord dat zij gegevens over jou verwerkt op de manier en alleen voor het doel zoals hierboven beschreven.

CleanTalk kan cookies gebruiken om de toegang tot de website te beheren via de CleanTalk SpamFireWall-functie, om deze website te beveiligen en te beschermen tegen spam.

Als je behoefte hebt aan handreikingen om moeilijkheden in je leven het hoofd te kunnen bieden dan is ‘de Rivier’ een plek waar je terecht kunt.

Verder praten? Neem contact op!

06-12294009

henri@deriviertherapie.nl

Burg. van Vleutentstraat 6 8276 AL, Zalk